Resident Engineer
(Team’s Manager)
(SUEZ Consulting/SAFEGE S.A.S)
The task executed with the framework of the Project “Water supply and sewer treatment in Warsaw – Stage V” for which the Ordering Party, under the Decision KE dated 1 March 2017, obtained co-financing form Cohesion Fund within the framework of the Operational Programme Infrastructure and Environment 2014-2020.
see projects
Contract Director
Design and execution of construction works within the framework
Contract is carried out as design and build project under standards of FIDIC (yellow FIDIC)
see projects
Land Development Industry Designer
Project Manager and Construction and Civil Engineering Supervision Inspector
Construction of regasification LNG gas station along with reduction and measurement station and associated infrastructure...
see projects
Civil engineering created to be loved

experience

Modernisation of the railway line PKP Rail Baltica E75 Warszawa – Białystok: section Sadowne – Czyżew
Civil engineering, Supervision Inspector, Supervision Inspector of construction
Preparation of construct and detailed design of protection of Bug River in the vicinity of oxbow lake in Drohiczyn
Hydrotechnical Industry Designer
Modernisation of Zakład Północny – stage II. Modernisation of lime installation.
Resident Engineer
Modernisation of the railway line No. 35 at the section Ostrołęka – Chorzele
Contract Director
CONSTRUCTION OF FLOOD PROTECTION RESERVOIR ON POTOK PÓŁNOCY RIVER ALONG WITH SEQUENTENTIAL SEDIMETATION-BIOFILTRATION SYSTEM
Land Development Industry Designer
Modernisation of GOW POLANKA area including reconstruction of existing water reservoir
Hydrotechnical Industry Designer
Extension of the City Heat Plant in Łomża – installation of water boiler with capacity 12,5 MW using biomass as propellant
Civil engineering, Project Manager
Construction of regasification LNG gas station along with reduction and measurement station and associated infrastructure in Białystok – stage I
Civil engineering, Supervision Inspector
Construction of liquid methane (LNG) evaporation station along with reduction and measurement station of increased average pressure in Mońki
Civil engineering, Supervision Inspector, Supervision Inspector of construction
7105675070.05
Value of works:
111
Realized Projects
16
Professional experience
2
FIDIC (Yellow and Red)
what clients say

Testimonials

... usługi zostały wykonane terminowo, w sposób należyty, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.
SGS Polska Sp. z o.o.
Sergiusz Berendt - Dyrektor Industrial Services
Przedmiotem Inwestycji była budowa obiektów infrastrukturalnych m.in.: oczyszcza/ni
ścieków, stacji uzdatniania wody, dróg dojazdowych, dróg manewrowych, placów, parkingów
oraz sieci a także obiektów produkcyjnych. Usługa została wykonana należycie, zgodnie z warunkami umowy oraz wiedzą techniczną
i obowiązującym prawem.
Samasz Sp. z o.o.
inż. Antoni Sitarski - Prezes zarządu